Πολιτική Απορρήτου - Zoyashop
Γρήγορη Πλοήγηση

Προσφορές!

Πολιτική Απορρήτου

(Σε ισχύ από 14ης Φεβρουαρίου 2022)

Τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών και εγγεγραμμένων χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr» (www.zoyashop.gr) υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς διαφήμισης, πώλησης και προμήθειας υγιεινών προϊόντων, καθώς και για συναφείς σκοπούς. Η αποστολή μας είναι να είμαστε το αγαπημένο σας κατάστημα για βιολογικά, υγιεινά και φυσικά καλλυντικά και συστατικά. Για να το πετύχουμε αυτό, παρέχουμε πληροφορίες για καλλυντικά προϊόντα, συστατικά, προμήθειες, την προέλευσή και τις οδηγίες χρήσης τους, καθώς και παρόμοια προϊόντα ή συνδυασμούς αυτών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εφεξής ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας») των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από το ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr» είναι η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Internet Cafe-BG EOOD, αριθμός της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 130533126, με καταστατική έδρα και κεντρική διοίκηση: Οδ. Ακσάκοβ, αριθ. 22, ΤΚ 1000, Σόφια, Βουλγαρία (22 Aksakov St., 1000 Sofia, Bulgaria).

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας θα απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θα καταστήσει ευκολότερη και κατανοητή τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων σας ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του/της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@zoya.bg

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;


I. Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων βάσει σύμβασης:


1. Δεδομένα που περιέχονται στο λογαριασμό/προφίλ σας το οποίο δημιουργείται για εσάς μετά τη σύναψη άτυπης συμβατικής υποχρέωσης με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr» (εφεξής «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» ή «ΓΌ&Π»):

●   Ονοματεπώνυμο
●   Όνομα χρήστη
●   Ηλεκτρονική διεύθυνση
●   Κωδικός πρόσβασης


2. Δεδομένα που προέρχονται από παραγγελίες μέσω διαδικτύουτις οποίες έχετε πραγματοποιήσει μέσω σύναψης άτυπης συμβατικής υποχρέωσης εξ αποστάσεως με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων:

●    Ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλάβει την παραγγελία
●    Διεύθυνση παράδοσης – χώρα, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση
●    Αριθμός τηλεφώνου για τον σκοπό της παράδοσης
●    Στοιχεία τιμολόγησης – ονόματα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση
●    Τρόπος παράδοσης
●    Τρόπος πληρωμής
●    Ποσό πληρωμής
●    Κατάσταση πληρωμών
●    Κατάσταση της παράδοσης


II. Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας που εκφράζεται με εκούσια ενέργεια – ανεξάρτητη εισαγωγή προαιρετικών δεδομένων ή/και ελεύθερη επιλογή συγκεκριμένων επιλογών:


1. Στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που περιέχονται σε απεσταλμένο μήνυμα, τα οποία παραχωρούνται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος «Zoyashop.gr» ή στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, τηλεγράφημα, φαξ, τηλεφώνημα, µηνύματα SMS και άλλες μορφές επικοινωνίας:

●   Ονοματεπώνυμο
●   Ηλεκτρονική διεύθυνση
●   Αριθμός τηλεφώνου
●   Αριθμός φαξ
●   Διεύθυνση
●   Ιστότοπος
●   Περιεχόμενο μηνύματος

2. Δεδομένα που προέρχονται από παραγγελίες μέσω διαδικτύου:

●    Ιστορικό παραγγελιών

3. Δεδομένα σχετικά με πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς επιστροφής χρημάτων

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες συναινέσεις μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας ή με τη μορφή και τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης, η επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων για τους αναφερόμενους σκοπούς διακόπτεται. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

III. Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ:


1. Δεδομένα που περιέχονται στο λογαριασμό/προφίλ σας:

●    Ονοματεπώνυμο·
●    Όνομα χρήστη 
●    Ηλεκτρονική διεύθυνση

2. Δεδομένα που προέρχονται από παραγγελίες μέσω διαδικτύου:

●    Διεύθυνση παράδοσης – χώρα, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση
●    Τηλέφωνο παράδοσης
●    Στοιχεία τιμολόγησης – ονόματα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση
●    Τρόπος παράδοσης
●    Τρόπος πληρωμής
●    Αριθμός παραγγελίας
●    Ποσό πληρωμής
●    Κατάσταση και ιστορικό πληρωμών
●    Κατάσταση και ιστορικό παράδοσης
●    Ιστορικό παραγγελιών

3. Στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που περιέχονται σε απεσταλμένο μήνυμα ή σε δημοσιευμένο σχόλιο, τα οποία παραχωρούνται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, τηλεγράφημα, φαξ, τηλεφώνημα, μηνύματα SMS, ανάρτηση σχολίου και άλλες μορφές επικοινωνίας ή/και έκφρασης:

●    Ονοματεπώνυμο
●    Ηλεκτρονική διεύθυνση
●    Αριθμός τηλεφώνου
●    Αριθμός φαξ
●    Διεύθυνση
●    Ιστότοπος
●    Περιεχόμενο του σχολίου ή/και του μηνύματος

 

IV. Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον:


1. Δεδομένα που περιέχονται στο λογαριασμό/προφίλ σας:

●    Ονοματεπώνυμο
●    Όνομα χρήστη 
●    Ηλεκτρονική διεύθυνση


2. Δεδομένα που προέρχονται από παραγγελίες μέσω διαδικτύου:

●    Διεύθυνση παράδοσης - χώρα, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση
●    Αριθμός τηλεφώνου για τον σκοπό της παράδοσης
●    Στοιχεία τιμολόγησης – ονόματα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση
●    Τρόπος παράδοσης
●    Τρόπος πληρωμής
●    Αριθμός παραγγελίας
●    Ποσό πληρωμής
●    Κατάσταση και ιστορικό πληρωμών
●    Κατάσταση και ιστορικό παράδοσης
●    Ιστορικό παραγγελιών

3. Στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που περιέχονται σε απεσταλμένο μήνυμα ή σε δημοσιευμένο σχόλιο, τα οποία παραχωρούνται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, τηλεγράφημα, φαξ, τηλεφώνημα, μηνύματα SMS, ανάρτηση σχολίου και άλλες μορφές επικοινωνίας ή/και έκφρασης:

●    Ονοματεπώνυμο
●    Ηλεκτρονική διεύθυνση
●    Αριθμός τηλεφώνου
●    Αριθμός φαξ
●    Διεύθυνση
●    Ιστότοπος
●    Περιεχόμενο του σχολίου ή/και του μηνύματος

 

Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων


1. Τα δεδομένα που περιέχονται στο λογαριασμό/προφίλ σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

●    Εκπλήρωση υποχρεώσεως λογοδοσίας του Υπευθύνου επεξεργασίας με την καταγραφή απαιτούμενων από τη νομοθεσία δεδομένων σε ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής – τεχνικά μητρώα
●    Παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων
●    Παροχή υποστήριξης για τεχνικές δυσλειτουργίες, παροχή πληροφοριών στους πελάτες μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, απάντηση σε καταγγελίες, παρακολούθηση προμηθειών, πληρωμών και άλλα
●    Επαλήθευση των δεδομένων του λογαριασμού σας με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πρόσβασης ή για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας
●    Πιστοποίηση ταυτότητας κατά την είσοδο στο λογαριασμό σας
●    Αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, SMS, OTT (Viber κ.λπ.), RCS, τηλεφωνικών κλήσεων, VoIP ή/και push notifications (ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης) για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα για την αποστολή μηνυμάτων άμεσης εμπορικής προώθησης με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τα δικά μας παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, όταν τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν ληφθεί στο πλαίσιο παρόμοιας εμπορικής συναλλαγής για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας
●    Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, SMS, OTT (Viber, κ.λπ.), RCS, τηλεφωνικών κλήσεων, VoIP ή/και push notifications (ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης) σε σχέση με παραγγελία ή αλλαγές στους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις
●    Τήρηση διαταγμάτων, δικαστικών αποφάσεων, διαταγών και αποφάσεων των κρατικών και των διοικητικών αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συλλογή και επαλήθευση των λογιστικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους λογιστικούς κανόνες

2. Τα δεδομένα που προέρχονται από ηλεκτρονικές παραγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό:

●    Παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων
●    Παροχή υποστήριξης για τεχνικές δυσλειτουργίες, παροχή πληροφοριών στους πελάτες μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, απάντηση σε καταγγελίες, παρακολούθηση προμηθειών, πληρωμών και άλλα
●    Αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, SMS, OTT (Viber κ.λπ.), RCS, τηλεφωνικών κλήσεων, VoIP ή/και push notifications (ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης) για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα για την αποστολή μηνυμάτων άμεσης εμπορικής προώθησης με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τα δικά μας παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, όταν τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν ληφθεί στο πλαίσιο παρόμοιας εμπορικής συναλλαγής για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας
●    Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, SMS, OTT (Viber, κ.λπ.), RCS, τηλεφωνικών κλήσεων, VoIP ή/και push notifications (ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης) σε σχέση με παραγγελία ή αλλαγές στους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις
●    Πρόληψη και διερεύνηση καταχρήσεων των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των παραδόσεων σχετιζόμενες με αυτές, καθώς και των απωλειών και των απατών
●    Τήρηση διαταγμάτων, δικαστικών αποφάσεων, διαταγών και αποφάσεων των κρατικών και των διοικητικών αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συλλογή και επαλήθευση των λογιστικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους λογιστικούς κανόνες
●    Στατιστική ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνονται μετά την ανωνυμοποίηση των δεδομένων σας

3. Τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δεδομένα που περιέχονται σε απεσταλμένο μήνυμα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό:

●    Ταυτοποίηση σας ως αποστολέα/συντάκτη ενός μηνύματος ή ενός αναρτημένου σχολίου
●    Επικοινωνία μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, SMS, OTT (Viber, κ.λπ.), RCS, τηλεφωνικών κλήσεων, VoIP ή/και push notifications (ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης) σε σχέση με παραγγελία, μήνυμα ή σχόλιο, καθώς και σχετικά με αλλαγές στους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις

4. Τα δεδομένα που αφορούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό:

●    Επιστροφή πληρωμών όταν έχει ληφθεί αίτηση ή/και σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί επιπλέον ποσό/λανθασμένη τραπεζική μεταφορά

 

Τρίτα μέρη με πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους

 

1.Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, φιλοξενίας (hosting), αντίστροφης μεσολάβησης (reverse proxy), δικτύου διανομής περιεχομένου (CDN), (διακομιστών) servers/(συστοιχιών διακομιστών) clusters:

●    Hetzner Online GmbH, αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DE 812871812 – παρέχει φιλοξενία για το ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr». Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου τους στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy
●    TELEPOINT Ltd., με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 175424163 – πραγματοποιεί συνεγκατάσταση εφεδρικών διακομιστών που χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr», μέσω του κέντρου δεδομένων τους στη Σόφια στην οδό Όβτσε Πολέ αριθ. 122 (Ovche Pole 122). Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου τους στην ακόλουθη διεύθυνση: https://telepoint.bg/files/Politika_za_poveritelnost_clients_EN.pdf
●    Cloudflare, Inc. – παρέχει αντίστροφη μεσολάβηση (reverse proxy), DNS και CDN (δίκτυο παράδοσης περιεχομένου). Η πολιτική απορρήτου τους είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.cloudflare.com/security-policy/

2. Σύμβουλοι και προμηθευτές σε διάφορους τομείς με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων μας όσον αφορά τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, την προστασία εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων σε δικαστικές, προδικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους σε τακτική βάση:

●    GENSOFT Ltd, με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 121497880 – παρέχει αδειοδοτημένο εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων, το οποίο έχει εφαρμοστεί στην εργασιακή ροή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό τους: http://gensoft.bg/
●    DIGITAL FORMAT LLC, με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 131388712 – παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με πληροφορίες, συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε
●    MICROINVEST Ltd., με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 831826092 – παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για το λογιστικό λογισμικό μας «Microinvest Delta Pro»
●    Εταιρείες παράδοσης που χρησιμοποιούμε για την προμήθεια προϊόντων: ACS Courier, Econt, Speedy, Aramex, DHL, TNT, κ.ά.
●    Sand Dune Mail Ltd. (SMTP2GO) – παρέχει τεχνική συνδεσιμότητα όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων εµπορικής προώθησης/κοινοποίησης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.smtp2go.com/privacy/
●    Mailjet SAS, με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 524 536 992 – παρέχει τεχνική συνδεσιμότητα όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων εµπορικής προώθησης/κοινοποίησης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.mailjet.com/privacy-policy/
●    LINK Mobility Bulgaria EAD, με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 131384920 – παρέχει τεχνική συνδεσιμότητα όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης/κοινοποίησης (μέσω μηνυμάτων SMS, ОТТ, RCS). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://linkmobility.com/privacy/
●    ONLINECITY.IO ApS, αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DK-27364276 – παρέχει τεχνική συνδεσιμότητα όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης/κοινοποίησης (μηνύματα SMS) μέσω της πλατφόρμας GatewayAPI.com. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://gatewayapi.com/security-and-compliance/
●    Mishmash IO Services Ltd, με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 206466380 – παρέχει ανάλυση και βελτιστοποίηση των εμπορικών δεδομένων
●    GRUPO MEDIA Ltd., με αριθμό της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων: 202096161 – παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών για το ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr» μέσω τηλεφώνου και κοινωνικών δικτύων.

3. Δημόσιες αρχές και ιδρύματα σε σχέση με επιθεωρήσεις που διενεργούν σύμφωνα με νομικές απαιτήσεις και περιορισμούς.

●    Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών φορέων, απαιτούμε και επιβάλλουμε από αυτά τα τρίτα μέρη να εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους

 

1. Παρεχόμενα δεδομένα βάσει σύμβασης:

●    Δεδομένα λογαριασμού/προφίλ – έως 5 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, σε περίπτωση έλλειψης παραγγελίας – μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού/προφίλ μέσω των λειτουργικών δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού καταστήματος ή έως ότου παρέλθουν 5 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας σύνδεσής σας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Τα δεδομένα του λογαριασμού/προφίλ συνδέονται και καθορίζουν τα δεδομένα για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες, γεγονός που καθορίζει την εφαρμογή της προθεσμίας που έχει οριστεί για αυτές. Σε περίπτωση έλλειψης παραγγελίας βάσει της άτυπης σύμβασης για εσάς ως καταναλωτής υπάρχει δικαιολογημένη προσδοκία να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό και, επομένως, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή πριν από τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας
●    Δεδομένα ηλεκτρονικής παραγγελίας – έως 5 έτη από την ημερομηνία της συγκεκριμένης παραγγελίας. Η διάρκεια προσδιορίζεται με βάση την παραγραφή της εξόφλησης των απαιτήσεων


2. Δεδομένα που αφορούν τη συλλογή και επαλήθευση των λογιστικών δεδομένων και τη λογιστική συμμόρφωση - λογιστικά αρχεία και οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων φορολογικού ελέγχου, των λογιστικών ελέγχων και των επακόλουθων οικονομικών ελέγχων, φυλάσσονται για 10 έτη από την 1η Ιανουαρίου της περιόδου αναφοράς που έπεται της περιόδου αναφοράς την οποία αφορούν· όλα τα υπόλοιπα μέσα που περιέχουν λογιστικές πληροφορίες – τρία έτη από την 1η Ιανουαρίου της περιόδου αναφοράς που έπεται της περιόδου αναφοράς την οποία αφορούν.

3. Δεδομένα που παρέχονται βάσει συγκατάθεσης - έως ότου ανακληθούν με τον τρόπο με τον οποίο παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων μέσω των λειτουργικοτήτων του ηλεκτρονικού καταστήματος ή ιστολογίου ή με διαγραφή ή μέχρι την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία της τελευταίας εισόδου σας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τα δεδομένα διαγράφονται και δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν. Τα δεδομένα δεν διαγράφονται, αλλά θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς προστασίας των νόμιμων δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων μας ή για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων μας, εάν κατά την ημερομηνία λήξης της εν λόγω περιόδου υπάρχει εκκρεμούσα δικαστική, διοικητική, προδικαστική διαδικασία ή διαδικασία παραπτώματος, που έχει γίνει δεκτή ή έχει περιέλθει εις γνώση μας, καταγγελίες και ενδεχόμενες παραβιάσεις – μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα  


1. Δικαίωμα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντιγραφής των υπό επεξεργασία δεδομένων:

●    Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και, κατόπιν γραπτής αίτησης και εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας, τα δεδομένα θα σας παρασχεθούν

2. Δικαίωμα διόρθωσης:

●     Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι εσφαλμένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του λογαριασμού/προφίλ σας ή να απευθυνθείτε σε εμάς γραπτώς, αφού πιστοποιήσετε δεόντως την ταυτότητά σας

3. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

●    τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία
●    Ανάκληση της συγκατάθεσης όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση
●    Παράνομη επεξεργασία δεδομένων
●    Νομική υποχρέωση διαγραφής

Το δικαίωμα στη λήθη δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα και ενδέχεται να μην γίνεται σεβαστό στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο ή λόγω έλλειψης ορθής επαλήθευσης της ταυτότητάς σας.

4. Δικαίωμα περιορισμού όταν:

●    αντιτίθεστε σε επεξεργασία, η οποία βασίζεται στο έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα περιορίσει κάθε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μέχρι την επαλήθευση του έννομου συμφέροντος,    ή  
●    ισχυρίζεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να περιορίσει κάθε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων,    ή
●    η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να αντιταχθείτε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων,    ή
●    εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά απαιτούνται από εσάς για υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, θα ενημερώσουμε κάθε αποδέκτη στον οποίο έχουν γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

5. Η φορητότητα των μηχανικώς αναγνώσιμων δεδομένων, σύμφωνα με την οποία:

●    θα παρέχουμε τα δεδομένα απευθείας σε εσάς,    ή
●    κατόπιν αιτήματός σας και κατόπιν τεχνικής δυνατότητας, τα δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση άλλου Υπευθύνου Επεξεργασίας της επιλογής σας.   

6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος:

●    Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή τρίτου. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας, ή λόγω ένδικων διαφορών και άλλων διαδικαστικών και εξωδιαδικαστικών πράξεων.   

7. Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση:

●    Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην παραλαβή διαφημιστικών ανακοινώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και της ανάλυσης για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.   

8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της υποπτευόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, όπου βρίσκεται η έδρα του Υπευθύνου Επεξεργασίας η εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται με γραπτή αίτηση με τη μορφή που καθορίζει ο Διαχειριστής, την οποία μπορείτε να πάρετε στην έδρα του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας και συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα απάντησης με την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων. Εάν έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Zoyashop.gr», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη φόρμα άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένου που βρίσκεται στο λογαριασμό/προφίλ σας.

Θα λάβετε απάντηση στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή της γραπτής αίτησής σας.

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους και/ή κατάρτιση προφίλ.

 

Πολιτική για τα Cookies

Σχετικά με τα δεδομένα που περιέχονται στα cookies που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Zoyashop.gr, μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική μας για τα Cookies.
 


Facebook chat